Taisyklės

  1. Paslaugos Pirkėjui teikiamos tik elektroniniu būdu t. y. Pirkėjas pats pasirenka ir parsisiunčia duomenų bazes prisijungęs prie savitarnos sistemos.
  2. UAB "ID forty six" įsipareigoja pateikti duomenis Pirkėjui per 24 h. nuo apmokėjimo įskaitymo.
  3. Pirkėjas, negavęs duomenų, ne vėliau kaip per 5 d.d. privalo informuoti apie tai UAB "ID forty six"
  4. Pirkėjas privalo naudoti duomenis nepažeidžiant Elektroninų ryšių, Asmens duomenų apsaugos ir BDAR įstatymų.
  5. Už galimus įstatymų pažeidimus naudojant duomenis atsako Pirkėjas.
  6. UAB "ID forty six" pateikia duomenis tokius, kokie jie yra pateikti viešuose juridinių asmenų registruose arba pateikiami pačių įmonių bei jų atstovų.
  7. Pirkėjas turi teisę reikalauti duomenų patikslinimo, jei jam pateiktuose duomenyse yra daugiau negu 10% įrašų neatitinkančių informacijos platinamos viešuose juridinių asmenų registruose.
  8. Pirkėjas (vartotojas) registruodamasis tinklalapyje sutinka gauti reklamą susijusią su šio tinklalapio atnaujinimais bei akcijų pasiūlymais.